تماس با ما

اهداف

  •  ایجاد ارزش افزوده اقتصادی
  •  سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ و زیربنایی صنعت فن آوری اطلاعات و ارتباطات
  •  بهره گیری از فرصت های جدید اقتصادی و ایجاد شرکت های تخصصی

استراتژی های کلان

  •  مشارکت با شرکت های بزرگ جهان
  •  تأسیس شرکت های تخصصی در حوزه های مختلف تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
  •  برقراری اتحاد استراتژیک باشرکت های خارجی و داخلی موفق و همکاری و مشارکت با آنها در اجرای پروژه های بزرگ
  •  خرید شرکت های موفق در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات
  •  جذب نیروی انسانی فرهیخته، با استعداد و خلاق